AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

OTWARCIE ARBORETUM LEŚNEGO W SEZONIE 2021!

OTWARCIE ARBORETUM LEŚNEGO W SEZONIE 2021!

Z uwagi na bardzo trudną sytuację epidemiologiczną oraz zbliżające się Święta, w tym roku działalność Arboretum Leśnego zostanie przeorganizowana.

Żeby zapewnić naszym gościom najwyższe standardy bezpieczeństwa z równoczesnym spełnieniem wymogów prawnych i statutowych udostępnienie Arboretum będzie realizowane z wykorzystaniem następujących zasad:

- Zgodnie z wieloletnią tradycją Arboretum leśne rozpocznie sezon 2021 r w dniu 1 kwietnia.

- Z uwagi na wymogi formalno- prawne oraz statutowe wstęp do obiektu będzie odpłatny.

- Z uwagi na duże zagrożenie epidemiologiczne, które stwarza realne niebezpieczeństwo dla naszych gości, klientów oraz pracowników planowane otwarcie punktu sprzedaży roślin będzie możliwe dopiero po 6 kwietnia, data ta zostanie potwierdzona odrębnym komunikatem na naszej stronie internetowej i profilu FB.

 

Spełniając potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności i gości spoza okolicznych terenów Arboretum będzie otwarte w okresie świąt Wielkiej Nocy.

W dniach 03, 04 i 05 kwietnia (sobota, niedziela i poniedziałek) wstęp do Arboretum będzie bezpłatny w godzinach od 10.00 do 17.00

WEJŚCIE/WYJŚCIE furtką przy głównej bramie.

W budynku Punktu Sprzedaży Roślin będzie możliwość zakupu ciepłych i zimnych napojów oraz przekąsek z automatów samoobsługowych.

 

Podczas pobytu na terenie Arboretum leśnego prosimy o stosowanie wymogów aktualnych przepisów związanych z pandemią.

 

Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu nowej taryfy biletów oraz nowych zasad nabywania biletów ulgowych i wstępu bezpłatnego:

Bilet normalny 5,00 PLN (brutto)

Bilet ulgowy 3,00 PLN (brutto)

INNE ZMIANY:

Od 1 kwietnia 2021 r do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są: 

- uczniowie szkół podstawowych i średnich,

- osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i lekkim,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat za okazaniem dowodu osobistego,

- posiadacze karty Rodzina + wraz za okazaniem karty i dowodu tożsamości.

 

Od 1 kwietnia 2021 r do wstępu wolnego uprawnieni są: 

- Dzieci do 7 lat,

- Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem,

- dzieci i młodzież w ramach zorganizowanych grup szkolnych,

- Nauczyciele opiekunowie grup szkolnych (na 10 uczestników jeden opiekun),

- Przewodnicy PTTK.