Część turystyczna

Centrum Arboretum stanowi zagospodarowany turystycznie i udostępniony do zwiedzania obszar, w którym zgromadzono specjalistyczne kolekcje roślin.

Nasz obiekt jest jednym z największych tego typu terenów w Polsce, zajmuje około 650 ha powierzchni, w tym około 85 ha powierzchni kolekcyjnych. Większość prac związanych ze stworzeniem części ekspozycyjnej Arboretum zrealizowano w latach 1995 - 1999.

Kolekcje botaniczne w Arboretum tworzy około 1500 taksonów drzew i krzewów oraz kilkaset taksonów roślin ozdobnych.

Rośliny nagonasienne są reprezentowane przez gatunki i odmiany z rodzaju m.in.: świerk (Picea sp.), jodła (Abies sp.) i sosna (Pinus sp.), której kolekcja jest zaliczana do jednej z największych w Polsce.

Kolekcje roślin okrytonasiennych tworzą gatunki i odmiany z rodzaju m.in.: różanecznik (Rhododendron sp.),magnolia (Magnolia sp.), piwonia (Paeonia sp.), róża (Rosa sp.) , lilak (Syringa sp.), dereń (Cornus sp.), klon (Acer sp.) czy dąb (Quercus sp.).

Kolekcje bylin tworzą głównie m.in.: tulipany (Tulipa sp.), liliowce (Hemerocallis sp.), kosaćce (Iris sp.), lilie (Lilium sp.), funkie (Hosta sp.), mieczyki (Gladiolus sp.), trawy ozdobne, rośliny alpejskie, rośliny cieniolubne oraz rośliny wodne. Szczególne miejsce w zasobach arboretum mają gatunki roślin chronionych.

Arboretum aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych oraz realizuje program edukacji ekologicznej i popularyzuje wiedzę przyrodniczo - leśną.

W 2016 roku dobrowolnie podpisaliśmy deklarację o stosowaniu Kodeksu Dobrych Praktyk - Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia, wydanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Stosowanie Kodeksu zgodnie z założeniem jest dowodem wysokiej świadomości ekologicznej instytucji oraz świadczy o zaangażowaniu w ochronę różnorodności biologicznej i dbałości o zachowanie rodzimych gatunków roślin.

W tym samym roku na terenie Arboretum utworzyliśmy ścieżkę edukacyjną pt.: „Rośliny Inwazyjne Obcego Pochodzenia", na której można zapoznać się z tematyką roślin inwazyjnych.