Plantacje nasienne

Projekty realizowane przez Arboretum w ramach działalności statutowej związanej z leśnymi zasobami genowymi obejmują między innymi tworzenie i utrzymywanie plantacji nasiennych drzew leśnych.

Plantacje nasienne są zakładane ze szczepów drzew matecznych, których głównym celem jest dostarczenie nasion o wysokiej wartości genetycznej. Plantacje nasienne zakładane są z określonej liczby klonów, posadzonych w odpowiedniej więźbie w sposób zapewniający ich krzyżowe zapylanie.

Szczepy na plantacje nasienne uzyskuje się przez zaszczepienie zrazów pobranych z drzew matecznych, na podkładkach tego samego gatunku.

Plantacje nasienne na terenie Arboretum Leśnego:

- Modrzew europejski (Larix decidua Mill.) – plantacja założona ze szczepów drzew matecznych pochodzących z Sudetów.

- Sosna czarna (Pinus nigra Arn.) – plantacja założona ze szczepów drzew matecznych pochodzących z województwa wielkopolskiego.

- Świerk pospolity (Picea abies (L.) H. Karst – plantacja ze szczepów drzew matecznych pochodzących z okolic Istebnej w Beskidach Zachodnich.

- Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) – plantacja ze szczepów drzew matecznych pochodzących z Rychtala.