Plantacyjna Uprawa Nasienna

Projekty realizowane przez Arboretum w ramach działalności statutowej związanej z leśnymi zasobami genowymi obejmują między innymi tworzenie i utrzymywanie plantacyjnych upraw nasiennych drzew leśnych.

Plantacyjne uprawy nasienne są zakładane z siewek wyhodowanych z nasion drzew matecznych, których głównym celem jest dostarczenie nasion o wysokiej wartości genetycznej. Plantacyjne uprawy nasienne zakładane są z potomstwa osobników pochodzących z określonego kompleksu leśnego lub rejonu.

 

Plantacyjne uprawy nasienne na terenie Arboretum Leśnego:

- Modrzew europejski (Larix decidua Mill.) – plantacyjna uprawa nasienna z nasion drzew matecznych pochodzących z Sudetów.

- Sosna czarna (Pinus nigra Arn.) – plantacyjna uprawa nasienna z nasion drzew matecznych pochodzących z województwa wielkopolskiego.

- Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – plantacyjna uprawa nasienna z nasion drzew matecznych pochodzących z Krotoszyna.

- Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) – plantacyjna uprawa nasienna z nasion drzew matecznych pochodzących z Rychtala.